Voorwoord

Voorwoord - Jos Van Rillaer

Jos Van Rillaer, Administrateur-generaal

Lees het voorwoord

Kunsten en Erfgoed in 2012

Kunsten en Erfgoed brengt per kalenderjaar een jaarverslag uit. Sinds 2010 kunt u het jaarverslag enkel nog online consulteren, via een website. Op deze website vindt u de belangrijkste activiteiten en beleidsinitiatieven van Kunsten en Erfgoed uit het kalenderjaar 2012.

De online publicatie van het jaarverslag biedt het agentschap een toonbare meerwaarde op vlak van bereik, kosten en mogelijkheden. Zo kan u bijvoorbeeld dit jaarverslag op maat samenstellen. Ga daarvoor naar PDF DOWNLOAD en bepaal zelf welke informatie u wilt bundelen in een PDF-bestand door alleen die onderdelen te selecteren die u interesseren.

U kunt via deze website PDF-bestanden downloaden van de eerder verschenen jaarverslagen (2006-2007, 2008, 2009). De jaarverslagen 2010 en 2011 werden eerder gepubliceerd als websites. Deze websites blijven online. In de sectie Kerncijfers kan u in één oogopslag evoluties zien in de verdeling van de middelen over verschillende jaren.

Financiële middelen

 

Kunsten

Meerjarige subsidies Kunstendecreet 91.785.918,08
Projectsubsidies 3.092.600,00
Ontwikkelingsgerichte beurzen 638.625,00
Projectsubsidies aan kunstenaars 812.127,97
Creatieopdrachten 194.805,00
Meerjarige subsidies periodieke publicaties 487.848,72
Niet-periodieke publicaties 65.850,00
Opnameprojecten 125.223,00
Internationaal 966.530,00
Instellingen Vlaamse Gemeenschap 49.246.693,72
Steunpunten 2.728.999,97
Totaal 150.145.221,46
Lees meer

Cultureel erfgoed

Werkingssubsidies 35.520.151
Projectsubsidies 1.201.000
Flankerende maatregelen 1.539.000
Collectie Vlaamse gemeenschap 1.061.000
Totaal 39.321.151
Lees meer

Snel naar

Vorige Pauzeer Volgende

Cultuurprijzen Vlaanderen

Vorige Pauzeer Volgende

Collectie Vlaamse Gemeenschap

Vorige Pauzeer Volgende