Afstemming roerend erfgoed / onroerend erfgoed

In het kader van de afstemming tussen het beleid voor het roerend en immaterieel erfgoed enerzijds en het onroerend erfgoed anderzijds werd op ad hoc basis ambtelijke overleg gepleegd over volgende thema’s:

  • voorstellen voor een wijziging van het decreet op het varend erfgoed
  • ontwerp van bestuursakkoord met de provincies (depotbeleid)
  • het restauratiedossier Lam Gods
  • de opvolging van de conditie van topstukken in beschermde kerken

Waar relevant werd ook onderling afgestemd over ontwerpen van antwoorden op parlementaire vragen.

In het najaar startte een administratieve werkgroep met een verdieping en een verdere afstemming en samenwerking tussen beide beleidsvelden, in navolging van de uitvoering van de beleidsnota’s.