Digitaal en gedigitaliseerd cultureel erfgoed - Vlaanderen Europeana Overlegplatform

In 2012 bouwde het agentschap het Europeana Vlaanderen overlegplatform verder uit tot een ontmoetingsplaats voor Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen binnen Europeana en de manier waarin dit project de doelstellingen van de Digitale Agenda voor Europa mee onderschrijft.

Het overlegplatform kwam in 2012 bijeen op 1/2, 6/4 en 18/9.  De bijeenkomsten hadden als doel om de geïnteresseerde cultureel-erfgoedorganisaties in Vlaanderen inzicht te geven in de relevante gebeurtenissen op Europees niveau, hierover kritisch te reflecteren en in te spelen op de (financiële) mogelijkheden.

De evolutie van het Europese beleidskader werd besproken:

 • de aanbevelingen van de commissie betreffende de digitalisering en online-toegankelijkheid van cultureel materiaal en digitale bewaring (27/10/2011)
 • de PSI-richtlijn
 • Data Exchange Agreements
 • input voor het Europeana Businessplan 2013.

Daarnaast werden volgende projecten gepresenteerd:

 • Europeana Inside
 • Europeana Fashion
 • Europeana Awareness
 • Daguerreobase.

Ook werden volgende Europese subsidiemogelijkheden belicht:

 • Zevende kaderprogramma (ICT Work Programme 2011-2012 / objective 4.3: digital preservation // ICT-2013.8.1 Technologies and scientific foundations in the field of creativity)
 • CIP ICT-PSP, Work Programme 2012 (theme 2: digital content).

In 2012 is weerom gebleken dat er een (nieuw) evenwicht nodig is tussen de belangen van de cultureel-erfgoedorganisaties en innovatie in functie van creatieve industrie. De implementatie van de Digitale Agenda voor Europa (waarin Europeana een instrument is) moet met andere woorden gefaciliteerd worden, maar er is een dialoog voor nodig om de verschillende standpunten in balans te brengen.

Ook al is bovenstaande structuur in theorie ideaal om een constructieve dialoog tussen verschillende gezichtspunten tot stand te brengen, op het vlak van visievorming bevindt het Europeana Vlaanderen Overlegplatform zich in een moeilijke positie. Als overlegplatform faciliteert het overleg tussen verschillende partijen, maar welk resultaat houdt het hierbij voor ogen: hoe engageert België (/Vlaanderen) zich als lidstaat in het Europese beleid m.b.t. Europeana? Of met andere woorden:

 • confirmeert het overlegplatform zich met de Europese visie rond open data en implementatie van de Digitale Agenda voor Europa?
 • houdt men rekening met (uiteenlopende) sectorbelangen of wordt er naar een consensus gestreefd? En hoe functioneert het overlegplatform als mechanisme dan?

Op basis van deze vragen startte het agentschap met een evaluatie van het overlegplatform, dat in 2013 tot een herpositionering (én een antwoord op het  dubbelzinnige standpunt) zal leiden.