Een nieuw depot voor de Collectie Vlaamse Gemeenschap

Het huidige depot voor de collectie Vlaamse Gemeenschap is te klein en voldoet niet aan de minimale kwaliteitseisen voor behoud en beheer.

Nu al moet er voor deelcollecties externe ruimte worden gehuurd. Er zijn minder bruiklenen bij diverse overheden, vooral ten gevolge van het fenomeen landschapsbureaus. Diverse musea optimaliseren hun eigen depots en sturen werken die niet in hun collectieprofiel passen terug. Hierbij gaat het dikwijls om grotere of complexe formaten.

Eventuele aanpassingen aan het huidige gebouw zijn niet opportuun omwille van de hoge kostprijs. Daarom werd een traject opgestart over een nieuw depot met Bestuurszaken (Vlaamse archiefdienst) en Onroerend Erfgoed (archeologische depots) - twee entiteiten van de Vlaamse overheid met gelijkaardige noden.