Interactieve website met databank voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (ICE)

Op 14 september 2012 lanceerde minister Schauvliege www.immaterieelerfgoed.be, een nieuwe databank en interactieve website voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. De Vlaamse Gemeenschap nam hiermee haar faciliterende taken op inzake immaterieel cultureel erfgoed.

De uitbouw van dit interactieve instrument is opgenomen in de visienota van de minister. In haar visienota stelt de minister dat er nood is aan een instrument dat kennis deelt, expertise uitwisselt, elementen in verband brengt met elkaar, methodieken uitwisselt voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed, en experten en elementen met elkaar in contact brengt.

In het najaar van 2011 startten het departement CJSM en Kunsten en Erfgoed in samenwerking met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw met de voorbereidingen voor een dergelijk platform.

FARO maakte een technische analyse als basis voor het  aanbestedingsdossier.

De opdracht voor de uitwerking van de databank en website werd aan het jonge Gentse bedrijf Pure Sign toegewezen, dat op basis van open source software (het collectiebeheersysteem Collective Access, het CMS Drupal en de zoekmachine Apache Soir) een interactieve website ontwikkelde gelinkt aan een krachtige databank.

Een stuurgroep volgde het ontwikkelingsproces inhoudelijk en technisch verder op, waarna in juli 2012 de testfase van de databank van start kon gaan. De testgroep, bestaande uit de erfgoedgemeenschappen en ondersteunende professionele erfgoedactoren van huidige elementen op de Inventaris Vlaanderen, voerden met behulp van een handleiding als eersten informatie in over de organisatie, het immaterieel erfgoedelement en de borgingsmaatregelen. De feedback van de testgroep werd meegenomen in de optimalisatie van de werking van de databank en website.

Op 14 september 2012 lanceerde minister Schauvliege www.immaterieelerfgoed.be, een nieuwe databank en interactieve website voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen.