Cultureel erfgoed

Kunsten en Erfgoed ondersteunt cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten en beheert de collectie van de Vlaamse Gemeenschap.

Cultureel erfgoed omvat al het waardevolle dat wij overgeleverd kregen van onze voorgangers, maar ook objecten, verhalen, documenten en tradities die wij aan deze en volgende generaties doorgeven.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters ... 

Cultureel erfgoed omvat ook immaterieel cultureel erfgoed. Dat zijn minder tastbare dingen, zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, ...

Kunsten en Erfgoed beheert een kunstcollectie van ongeveer 19.500 kunstwerken. De werken uit de collectie bevinden zich in musea en in overheidsinstellingen.