Behoud en beheer

Een van de grootste prioriteiten met betrekking tot de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap, is het behoud en beheer ervan. Een zo omvangrijke collectie in goede staat bewaren is niet altijd evident. Doordat de collectie op meer dan 1.500 locaties wordt bewaard, zijn inspecties, standplaats- en toestandscontroles van primordiaal belang.

In 2012 werden 14 openbare instellingen bezocht waar de conditie van de werken gecontroleerd. Tijdens deze inspecties geven de medewerkers van het agentschap tips aan de bewaarnemers rond conservatie en risicovermindering bij het bewaren en exposeren van de kunstwerken. Het aanreiken van tips wordt sterk geapprecieerd en blijft noodzakelijk.  

Tijdens een inspectie wordt nagegaan of de conditie van de werken nog voldoende is. Indien nodig ondergaan de kunstwerken een conservatie- of restauratiebehandeling.

In 2012 ondergingen 81 werken een conservatie- of restauratiebehandeling. Een van de grote projecten was de restauratie van de installatie Feltra van Panamarenko, i.s.m. het SMAK. Ook de langverwachte bouw van een draagstructuur voor de Prova-car van Panamarenko werd goedgekeurd. Twee orgels uit de collectie Ghysels krijgen een intensieve reiniging of restauratiebehandeling. Tenslotte werd opdracht gegeven om een volledige inventarisatie te maken van het provinciaal hof van de provincie West-Vlaanderen.

Het team staat ook zelf in voor een aantal conservatiebehandelingen, zoals reinigingen, kleine herstellingen, vervangen van het ophangsysteem, herinlijstingen en uitlijsten van te archiveren werken. In 2012 werden 247 werken intern behandeld.

Het verplaatsen van werken voor behandelingen en/of gewijzigde bewaarlocatie zorgde voor een groot aantal transport in 2012. Er werden 136 transporten georganiseerd en ongeveer 695 kunstwerken veranderden van locatie.