Bewaargevingen

De kunstwerken uit de collectie van de Vlaamse Gemeenschap worden in bewaring gegeven. De meest waardevolle werken brengt het agentschap onder in musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Op deze manier vullen ze het collectieprofiel van deze instellingen aan.

De waardevolle werken zijn in hoofdzaak hedendaagse kunst. Grote ensembles uit de collectie bevinden zich bijgevolg in:

  • het M HKA (Antwerpen)
  • het SMAK (Gent)
  • in Mu.ZEE (Oostende).

De topstukken die de voorbije jaren zijn aangekocht door de Vlaamse Gemeenschap bevinden zich in:

  • het Museum voor Schone Kunsten Gent
  • het Groeningemuseum (Brugge)
  • het KMSKA
  • het M HKA (Antwerpen)
  • de erfgoedbibliotheek van de Universiteit Gent.

Een aantal belangrijke werken bevinden zich in andere erfgoedinstellingen zoals het AMVC-Letterenhuis (Antwerpen) of het KADOC (Leuven).

De collectie Paul en Dora Janssen-Arts is in bewaring gegeven aan het MAS. Deze collectie Precolumbiaanse kunst wordt er tentoongesteld op de zevende verdieping en  belichaamt het verhaal rond de cyclus van leven en dood.

Andere kunstwerken uit de collectie worden in bewaring gegeven aan openbare instellingen en dienen voor de aankleding van gebouwen en kantoorruimtes.

In 2012 werden 37 nieuwe aktes van bewaargeving opgesteld, een verdubbeling t.o.v. vorig jaar.

Het aantal plaatsen waar kunstwerken in bewaargeving worden gegeven, stagneert (momenteel ongeveer 1.500 bewaarplaatsen). Opvallend is dat er meer werken teruggebracht worden en dat instellingen minder werken ontlenen. De relatief nieuwe tendens van landschapsbureaus, flexplekken en open ruimtes kan hiervan de oorzaak zijn. Ook het plaatsgebrek en de groeiende aandacht voor een correcte bewaring van kunstwerken zorgt voor een mentaliteitswissel.