Collectieregistratie

Een goede collectieregistratie vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor een goed collectiebeheer. De omvang van de collectie, de historiek ervan – aankopen die bijna twee eeuwen overspannen – en het gezamenlijk beheer met de Franse Gemeenschap maken deze opdracht complex. Tien jaar geleden nam de afdeling Erfgoed Adlib in gebruik voor het beheer van de collectie. Van elk kunstwerk in de collectie is een record aangemaakt. Van de objecten waarvan een foto beschikbaar is, is het digitale beeld gekoppeld aan Adlib.

In 2012 werd verder gewerkt aan de migratie van Adlib. Bedoeling is om het beheer ervan via een externe server bij Adlib zelf te plaatsen en te werken met een versie die aangestuurd wordt door een MS SQL database. Zo zullen de drie deelcollecties (collectie Vlaamse Gemeenschap, Kasteel van Gaasbeek en Frans Masereel Centrum) onder één Adlibtoepassing gebracht worden.