Pool van deskundigen en commissies Erfgoed

Pool van deskundigen

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werd met ingang van 31 december 2010 een pool van deskundigen benoemd. Tussen de Vlaamse Regering en de representatieve organisaties die de belangen behartigen van de Vlaamse provincies, steden en gemeenten werd een protocol van akkoord gesloten betreffende het uitbouwen van een complementair cultureel erfgoedbeleid. Rekening houdend met dit protocol werd een pool van deskundigen samengesteld. Uit deze pool worden visitatiecommissies gevormd met het oog op de toekenning van het kwaliteitslabel en de advisering over de indeling bij het Vlaamse niveau.

Beoordelingscommissies

Eveneens binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008  werd en met ingang van 3 december 2010 de volgende commissies benoemd:

  • Adviescommissie Cultureel Erfgoed
  • Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties Volkscultuur en Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed
  • Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties
  • Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants
  • Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten

De advisering over periodieke cultureel-erfgoedpublicaties en eenmalige publicaties cultureel erfgoed gebeurt door de beoordelingscommissie Publicaties opgericht volgens het Kunstendecreet.