Internationaal

Het internationale kunsten- en erfgoedbeleid wordt in eerste instantie geregeld door twee decreten: het Kunstendecreet en het Cultureel-erfgoeddecreet. Binnen beide decreten kan een ondersteuning voor een internationaal initiatief worden aangevraagd. Daarnaast is er ook beleidsruimte buiten de decreten, rechtstreeks door de minister aangestuurd.

Het agentschap stimuleert ook de internationale verspreiding van expertise en de wisselwerking met buitenlandse deskundigen door het afvaardigen van Vlaamse experten naar internationale fora en netwerken.