Kunsten

Binnen het Kunstendecreet kunnen subsidies worden aangevraagd voor de volgende internationale initiatieven:

  • internationale projecten
  • voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma
  • werkverblijven
  • internationale netwerkorganisaties
  • tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten
  • vertalingen uit en naar het Nederlands.

Buiten de bestaande decreten heeft de minister het Internationaal Cultuurbeleid ontwikkeld voor de ondersteuning van eigen geformuleerde doelstellingen en prioriteiten. Het beleid schenkt vooral aandacht aan:

  • de promotie van kunsten en kunstproducten op bijvoorbeeld festivals, belangrijke toonplekken en biënnales
  • evenementen in het buitenland met een Vlaams luik
  • het creëren van mogelijkheden voor Vlaamse kunstenaars om te verblijven in toonaangevende buitenlandse residenties.