Architectuur en vormgeving

Individuele ontwerpers (architecten, interieurarchitecten, vormgevers, kunstenaars,…) en organisaties (architectuur- en designorganisaties, architectenbureaus, designbureaus,…) kunnen binnen het Kunstendecreet subsidies aanvragen voor publieksgerichte presentaties, ontwerpmatig onderzoek en persoonlijke ontwikkeling binnen architectuur en vormgeving in hun culturele betekenis. De creatie van architectuur en vormgeving wordt aangestuurd vanuit andere domeinen zoals economie, innovatie, onderwijs, huisvesting en ruimtelijke ordening.

Steunpunt. In tegenstelling tot de andere kunstensteunpunten heeft het Vlaams Architectuurinstituut (VAi) een bijzondere bijkomende opdracht inzake publiekswerking. Het gaat hoofdzakelijk om de organisatie van de tweejaarlijkse Dag van de Architectuur (vond niet plaats in 2012) en de productie van het tweejaarlijkse Jaarboek Architectuur Vlaanderen dat in 2012 werd aangepast naar Architectuurboek Vlaanderen. Op de architectuurbiënnale van Venetië is de 10de  editie van het Architectuurboek Vlaanderen voorgesteld.

Overleg. Het Overlegplatform Lokale Initiatieven Architectuurcultuur (OLIA) blijft een belangrijk instrument voor het uitwisselen van kennis en informatie en voor de afstemming van de lopende projecten van de architectuurorganisaties. Het VAi wisselt ook maandelijks informatie uit met de Vlaams Bouwmeester over concrete projecten, publicaties en eigen initiatieven.

Infosessies. Wegens de structurele ronde werden er in 2012 geen algemene infosessies in de verschillende provincies georganiseerd. In het najaar werden de infonamiddagen voor personen of organisaties die een meer individuele bespreking van hun project wensten opnieuw opgestart. Nieuw is dat deze nu alternerend door het VAi en het agentschap georganiseerd worden.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sectoren architectuur en vormgeving worden 8 organisaties ondersteund voor de periode 2010 – 2012, waarvan 5 architectuurorganisaties, 1 organisatie binnen de sector vormgeving en 2 werkplaatsen voor architectuur. In 2012 ontvingen zij subsidies voor een totaalbedrag van 547.648,87 euro (tegenover 539.015,99 euro in 2011 en 545.893,60 euro in 2010).

Organisatie  Discipline Gemeente Provincie bedrag
Antwerpen Averechts vzw ARchitectuur Antwerpen Antwerpen 58.676,66
Archipel vzw ARchitectuur Brugge West-Vlaanderen 88.015,01
Architecture Workroom Brussels vzw ARchitectuur Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Architectuurwijzer ARchitectuur Hasselt Limburg 39.117,77
Informatiecentrum voor Architectuur, Stedebouw en  Design vzw ARchitectuur Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Lab[au] vzw ARchitectuur Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 83.125,28
Stad en Architectuur vzw ARchitectuur Leuven Vlaams Brabant 88.015,01
Design Platform Limburg vzw Vormgeving Hasselt Limburg 53.786,94
Totaal       547.648,87

 

Projectsubsidies aan organisaties

Organisaties die geen meerjarige subsidies ontvangen, kunnen wel op projectmatige basis ondersteund worden. In 2012 werd een totaalbedrag van 46.100 euro aan projectsubsidies toegekend. 4 van de 10 aanvragen werden gehonoreerd. Ter vergelijking: in 2010 is 101.500 euro aan subsidies toegekend (10 van de 19 aanvragen gehonoreerd), in 2011 176.553 euro (8 van de 9 aanvragen gehonoreerd). Deze wisselende bedragen zijn een gevolg van de variatie in het jaarlijkse aantal aanvragen, in de artistieke kwaliteit en/of relevantie van de voorgestelde projecten, en in het beschikbare bedrag.

Organisatie Discipline Project Gemeente Provincie bedrag
Centrum voor Filmcultuur vzw ARchitectuur Archifacts Filmfestival Antwerpen 2012 Haven / Suburbia Antwerpen Antwerpen 6.000,00
Universiteit Gent ARchitectuur Lijnstad E19. Ruimte voor infrastructuur. Gent Oost-Vlaanderen 23.000,00
Vlaamse Technische Kring (VTK) vzw ARchitectuur Existenzweek 2012 Heverlee Vlaams Brabant 3.000,00
KHLim Vormgeving Boek project. Participation is Risky. Approaches to Joint Creative Processes Diepenbeek Limburg 14.100,00
Totaal 46.100,00

 

Kunstenaars

Via het Kunstendecreet kunnen ontwerpers (individuele architecten en vormgevers) aanvragen indienen voor ontwikkelingsgerichte beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars. Op die manier kan ontwerpmatig onderzoek worden ondersteund dat zich richt op de culturele waarde van architectuur en vormgeving. In 2012 werden 4 ontwikkelingsgerichte beurzen (op 14) en 6 projectsubsidies (op 11) aan kunstenaars toegekend voor een totaalbedrag van 113.050 euro.

Ter vergelijking: in 2011 werden voor een bedrag van 85.875 euro beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars toegekend, in 2010 voor 86.645 euro.

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Kunstenaar Ronde Gemeente Provincie Bedrag
Van Steendam Stan 1 Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.500,00
Wouters Jozef 2 Antwerpen Antwerpen 11.700,00
Bergé David 3 Maarkedal Oost-Vlaanderen 5.000,00
Smet Jao 3 Etterbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 6.000,00
Totaal 27.200,00

 

Projectsubsidies

Kunstenaar ronde Project Gemeente Provincie Bedrag
Verplaetse Regis 1 Het psychiatrisch zorgerfgoed (werktitel) - ontwerpmatig onderzoek Antwerpen Antwerpen 16.000,00
Huyghebaert Pierre Antoine 2 project 'Collision' Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7.350,00
Melsens Sarah 2 project 'Plug-in/plug-out' Oudergem Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
Van Balen 2 75 WATT Heverlee Vlaams Brabant 15.000,00
Boie Gideon 3 project Prison Gear - architectuur van de humane gevangenis Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19.000,00
Verbakel Ward 3 project Flanders FieldScape Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18.500,00
Totaal 85.850,00