Minister en/of Vlaamse Regering

Voor elk aanvraagdossier ontvangt de Vlaamse minister van Cultuur de (zakelijke) adviezen van het agentschap en de (inhoudelijke) adviezen van de beoordelingscommissies. Op basis hiervan neemt de minister een beslissing of formuleert de minister een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.

Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de minister een referentiekader dat overkoepelend is voor alle sectoren en dat sterk bepaald is door de voorgelegde adviezen van de commissies en het agentschap.

De criteria die worden gehanteerd in het Kunstendecreet zijn cruciaal voor de beslissing over de aanvragen. Zo moeten organisaties die een aanvraag indienen voor een meerjarige ondersteuning op artistiek vlak een toonaangevende rol spelen, kwalitatief werk brengen of een wezenlijke bijdrage leveren tot nieuwe ontwikkelingen. Voorts moeten ze een duurzaam professionalisme op financieel en organisatorisch vlak aan de dag leggen, en moet worden gezorgd voor diversiteit en interculturaliteit in het culturele aanbod.