Kunsteducatie

Vanaf 1999 konden muziekeducatieve organisaties een meerjarige subsidie ontvangen in het kader van het Muziekdecreet. Andere kunsteducatieve organisaties kwamen voor de invoering van het Kunstendecreet niet in aanmerking voor meerjarige subsidies.

Bij de invoering van het Kunstendecreet is er bewust voor gekozen om ook organisaties met een omkaderende functie mee op de voorgrond te brengen en hiervoor ondersteuning te voorzien. Zij leiden het publiek naar de kunsten toe via reflectie, educatie en/of publicaties en dragen zo bij tot een beter begrip en grotere bekendheid van de kunsten(aars).

Specifiek aan de kunsteducatieve organisaties binnen het Kunstendecreet is de centrale positie van de kunsten: alle educatieve activiteiten zijn erop gericht tot een beter begrip van de kunsten te komen.

 

Meerjarige werkingssubsidies

16 organisaties met een kunsteducatieve werking dienden een aanvraag in tot ondersteuning voor de periode 2010-2012. In april 2009 is beslist om aan 12 van deze organisaties een subsidie toe te kennen voor een totaalbedrag van 3.225.000 euro.

Door budgettaire beperkingen lag dit bedrag in 2012 (3.130.999,87 euro) lager dan oorspronkelijk voorzien.

Organisatie Gemeente Provincie Bedrag
Aifoon vzw Gent Oost-Vlaanderen 117.073,90
Art Basics for Children vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 214.635,50
Bas vzw Gent Oost-Vlaanderen 53.658,87
De Kunstbank vzw Leuven Vlaams Brabant 214.635,50
De Nieuwe Opdrachtgevers vzw Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 43.902,70
De Veerman vzw Antwerpen Antwerpen 214.635,50
Jeugd en Muziek Vlaanderen vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 869.259,35
Matrix vzw Leuven Vlaams Brabant 73.171,19
Met-X vzw Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 273.172,46
Mus-e Belgium vzw Ukkel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 117.073,90
Musica (Impulscentrum voor Muziek) vzw Neerpelt Limburg 725.145,50
RASA vzw Antwerpen Antwerpen 214.635,50
Totaal 3.130.999,87

 

Projectsubsidies aan organisaties

In 2012 werd aan 4 projecten subsidies toegekend voor een bedrag van 106.000 euro.

Organisatie Project Gemeente Provincie Bedrag
Bougie Art Consultancy Office, een publieksbemiddelende installatie / performance voor oud en jong bij hedendaagse kunsttentoonstellingen. Gent Oost-Vlaanderen 27.000,00
Cacao Bleu vzw D3D Kraft: 3 multimediale installaties, fototentoonstelling + educatieve lesmap Gent Oost-Vlaanderen 40.000,00
Initia vzw Duet in D² Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.000,00
Kunst In Zicht Vonk Turnhout Antwerpen 27.000,00
totaal 106.000,00