Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen en Festivals

Kunstencentra en werkplaatsen zijn er in alle sectoren van het kunstenveld. Ze kunnen zich als monodisciplinair dan wel als multidisciplinair profileren. Kunstencentra en werkplaatsen bieden een platform aan diverse disciplines of bekleden een laboratoriumfunctie op het kruispunt van verschillende disciplines. Werkplaatsen kunnen kunstenaars op logistiek en zakelijk vlak ondersteunen en hierdoor de overheadkosten beperkt houden. De hoeveelheid middelen die naar deze werkvormen vloeit, kende het afgelopen decennium een enorme stijging, onder meer doordat zoveel verschillende disciplines actief werden binnen deze werkvorm.

Als gevolg van de wijziging van het Kunstendecreet veranderde ook de besluitvorming: de beoordelingscommissies kregen nu toezicht over het geheel van hun respectieve velden (theater, dans, …), ongeacht de werkvormen. Voor de organisaties betekende dit dat zij in het najaar van 2008 hun aanvraag voor de periode 2010-2012 dienden te richten aan ofwel de beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals, ofwel de beoordelingscommissie van het veld waarin de organisatie zich situeert. Met andere woorden: aan het einde van 2009 hield ook het veld kunstencentra en werkplaatsen op te bestaan.

Festivals zijn een werkvorm met een heel specifiek karakter. Een festival is per definitie beperkt in de tijd en moet daarom op korte tijd een statement maken over een inhoudelijk concept, een bepaalde discipline en/of een bepaalde kunstvorm. Net hierdoor kan het een bijzondere dynamiek ontwikkelen naar de andere disciplines of werkvormen in het kunstenlandschap. Een festival kan door zijn gecondenseerde vorm producties presenteren én creëren die in het reguliere circuit moeilijk haalbaar zijn. Door zijn gebalde vorm kan een festival een bijzondere aandacht genereren in de media en meer impact hebben. Doorheen de jaren is gebleken dat deze werkvorm binnen diverse disciplines tot zeer succesvolle initiatieven heeft geleid. Bovendien heeft, naast de vele monodisciplinaire festivals, een aantal kwalitatief hoogstaande multidisciplinaire festivals een plaats veroverd in het kunstenlandschap.

Vanwege de hoge participatiegraad vormen festivals een cruciale factor binnen het cultuurbeleid. De toename van het aantal festivals in Vlaanderen is groot. Vlaanderen is uitgegroeid tot zowat de rijkste festivalregio van Europa. Binnen het Kunstendecreet worden alleen festivals meegenomen die een regio-overschrijdend karakter hebben en/of een specifieke niche bespelen. De grote publieksfestivals vallen buiten het kader van het Kunstendecreet. Initiatieven die bijzondere doelgroepen faciliteren binnen de context van de grote festivals, kunnen wel nog worden gesteund via het Participatiedecreet.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor de periode 2010-2012. Vanaf 1 januari 2010 zijn 19 multidisciplinaire kunstencentra (bedrag beslissing: 15.115.000 euro), 13 multidisciplinaire werkplaatsen (bedrag beslissing: 2.130.000 euro) en 7 multidisciplinaire festivals (bedrag beslissing: 2.730.000 euro) op meerjarige basis ondersteund (totaalbedrag beslissing: 19.975.000 euro).

Door budgettaire beperkingen lagen de effectief uitbetaalde bedragen in 2012 lager dan oorspronkelijk voorzien bij de beslissing. Concreet werd 14.636.340,98 euro toegekend aan de kunstencentra, 2.082.392,59 euro aan de werkplaatsen, en 2.651.072,50 euro aan de festivals, samen goed voor een totaalbedrag van 19.369.806,07 euro.

Organisatie Gemeente Provincie Bedrag
0090 vzw Antwerpen Antwerpen 127.132,79
Argos vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 611.305,98
Behoud de Begeerte vzw Antwerpen Antwerpen 341.651,41
Beursschouwburg vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 909.852,12
BUDA Kunstencentrum vzw Kortrijk West-Vlaanderen 871.330,03
Caravan Production vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 97.794,44
Constant vzw Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 132.022,51
De Werf vzw Brugge West-Vlaanderen 967.635,24
FoAM vzw Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 127.132,79
Internationaal Filmfestival van Vlaanderen vzw Gent Oost-Vlaanderen 601.675,46
Kaaitheater vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.593.619,07
Krul vzw (Bains Connective) Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 102.684,17
Kunstencentrum BELGIE vzw Hasselt Limburg 437.956,62
kunstencentrum nOna - Theater Teater vzw Mechelen Antwerpen 630.567,03
Kunstencentrum Vooruit Gent Oost-Vlaanderen 2.036.622,99
KunstenFESTIVALdesArts vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1.006.157,32
Margarita Production vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 185.809,45
Mokum vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Monty vzw Antwerpen Antwerpen 630.567,03
Moussem Antwerpen vzw Borgerhout Antwerpen 244.486,13
Nadine vzw Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 273.824,47
Passa Porta vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 122.243,05
Pianofabriek kunstenwerkplaats Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 210.258,07
Provincie Limburg - Z33 Hasselt Limburg 107.573,89
Q-02 vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 136.912,23
Rataplan vzw Borgerhout Antwerpen 409.065,05
Recyclart vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73.345,82
Scheld'apen vzw Antwerpen Antwerpen 68.456,10
STORMOPKOMST Turnhout Antwerpen 97.794,44
Stuk Kunstencentrum vzw Leuven Vlaams Brabant 1.593.619,07
TarTarT vzw Middelkerke West-Vlaanderen 244.486,13
Timelab Gent Oost-Vlaanderen 215.147,80
Victoria Nieuwpoort vzw Gent Oost-Vlaanderen 1.295.072,94
Villanella vzw Antwerpen Antwerpen 534.261,82
Vrijstaat O. vzw Oostende West-Vlaanderen 380.173,50
Wereld Culturencentrum Zuiderpershuis vzw Antwerpen Antwerpen 967.635,24
WP Zimmer vzw Antwerpen Antwerpen 341.651,41
Young Arab Theatre Fund aisbl Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Zomer van Antwerpen vzw Antwerpen Antwerpen 505.370,26
Totaal 19.369.806,07

 

Projectsubsidies aan organisaties

Voor aanvragers van een projectsubsidie wordt sinds 2010 de mogelijkheid voorzien om een project als mengvorm in te dienen, waar zij zich voordien moesten bekennen tot één van de in het Kunstendecreet gedefinieerde sectoren. De projecten mengvorm werden inhoudelijk beoordeeld door de beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals. Voor 2012 werden 31 aanvraagdossiers ingediend. Hiervan werden er 5 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 249.500 euro.

Organisatie Project Gemeente Provincie Bedrag
Bâtard  Festival Brussels vzw Bâtard Festival 2012 Etterbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 51.500,00
Het Vervolg vzw The Owners of the Land Heusden-Zolder Limburg 15.000,00
International Arts Festival NEXT vzw International Arts Festival NEXT Kortrijk West-Vlaanderen 100.500,00
Timecircus vzw (Guerillart Collective) Rooftoptigerrr Ranst Antwerpen 60.000,00
Volksroom The Complex Pussy Catalog Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22.500,00
Totaal 249.500,00

 

Kunstenaars

Ontwikkelingsgerichte beurzen. Voor 2012 werden er 12 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend. Daarvan werden er 5 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 48.000 euro.

Kunstenaar Ronde Gemeente Provincie Bedrag
Lohmann Katrin 1 Antwerpen Antwerpen 8.000,00
Vereecken Boy 1 Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
Van Welden Karl 2 Gent Oost-Vlaanderen 10.000,00
Anesiadou Danai 3 Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.000,00
Ryckewaert Thomas 3 Antwerpen Antwerpen 8.000,00
Totaal 48.000,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars. Voor 2012 werden er 7 aanvragen ingediend. Hiervan werden er 2 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 101.242,77 euro.

Kunstenaar Ronde Project Gemeente Provincie Bedrag
Zins-Browne Andros 1 Welcome to the jungle Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 46.242,77
De Buysser Pieter 2 Boekverbranding Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 55.000,00
Totaal 101.242,77