Muziek

Bij de start van vroegere meerjarige periodes was er telkens een instroom van nieuwe organisaties (van 55 in 1999 tot 84 in 2007 en nog uitgebreid tot 85 in 2008), zodat de sector zich verder kon professionaliseren. Voor de meerjarige periode 2010-2012 was er echter een stabilisering merkbaar. Er vielen enkele organisaties af en er kwamen enkele andere bij, maar het uiteindelijke resultaat was dat het aantal meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties ongeveer hetzelfde bleef als in de periode daarvoor. Er waren oorspronkelijk 79 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties in de periode 2010-2012, maar als daar de organisaties kunsteducatie worden bijgerekend die zich op muziek focussen, komt dit aantal weer op 85. In 2012 verviel de meerjarige subsidiëring van 1 muziekfestival omdat deze organisatie ervoor koos om via een ander kanaal te worden ondersteund, zodat er nog 78 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties overbleven.

De toename van meerjarige subsidies ging aanvankelijk ten koste van de beschikbare middelen voor projectsubsidies, maar in 2012 kenden die opnieuw een redelijke stijging. In dat jaar steeg het aantal aanvragen voor creatieopdrachten lichtjes, in tegenstelling tot het voorgaande jaar. Ook in het zevende jaar van de uitvoering van het Kunstendecreet werd relatief weinig een beroep gedaan op beurzen en projectsubsidies aan kunstenaars. Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat muziek bij uitstek een groepsgebeuren is. De meeste aanvragen voor projectmatige ondersteuning worden dan ook door organisaties ingediend. Na een sterke daling van het aantal aanvragen voor opnameprojecten in 2010, werden er in 2011 opnieuw redelijk wat meer ingediend, een trend die ook in 2012 werd doorgezet.

In het voorbije decennium heeft de overheid geïnvesteerd in de verbetering van de randvoorwaarden en de omkadering voor jonge muzikanten en groepen. Muziekclubs bieden aan jonge muzikanten professionele podia waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Door een doordachte spreiding van door de overheid ondersteunde muziekclubs, wordt heel Vlaanderen bereikt. Managementbureaus die muziekgroepen en muzikanten begeleiden in hun ontwikkeling, kregen vanaf 2005 de mogelijkheid om projectsubsidies aan te vragen en vanaf 2007 ook meerjarige subsidies.

De subsidiekanalen die in dit hoofdstuk worden vermeld, zijn echter niet de enige waarmee de muzieksector wordt ondersteund. Ook de tussenkomsten in internationale reis- en verblijfskosten zijn een uitstekend middel om deze sector te ondersteunen omdat dit de bereikbaarheid van buitenlandse podia verhoogt. Bovendien hebben heel wat multidisciplinaire kunstencentra een belangrijk muziekluik. Tot slot neemt muziek ook binnen de sector kunsteducatie een belangrijke plaats in.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen het Kunstendecreet was 2012 het derde en laatste jaar van de meerjarige subsidieperiode 2010-2012. Voor de muzieksector is dit de tweede meerjarige periode sinds de inwerkingtreding van het Kunstendecreet.

In de loop van 2009 besliste de Vlaamse Regering om voor deze periode meerjarige werkingssubsidies toe te kennen aan 79 organisaties uit de muzieksector (waarvan er dus nog 78 overbleven in 2012):

  • 28 muziekensembles (totaalbedrag beslissing: 8.545.000 euro)
  • 11 concertorganisaties (totaalbedrag beslissing: 4.860.000 euro)
  • 16 muziekclubs (totaalbedrag beslissing: 2.915.000 euro)
  • 15 muziekfestivals (totaalbedrag beslissing: 2.792.000 euro)
  • 3 monodisciplinaire kunstencentra muziek (totaalbedrag beslissing: 860.000 euro)
  • 6 monodisciplinaire werkplaatsen muziek, inclusief managementbureaus voor muziekensembles (totaalbedrag beslissing: 650.000 euro).

Het totaal van de toegekende werkingssubsidies zou dus neerkomen op minstens 20.622.000 euro per jaar. De financiële crisis noopte de Vlaamse Regering er echter toe om besparingen door te voeren. Een van de besparingsmaatregelen was het verminderen van de bedragen van de jaarlijkse werkingssubsidies van alle meerjarig gesubsidieerde organisaties binnen het Kunstendecreet. Deze vermindering gebeurde evenredig: de werkingssubsidies van alle organisaties werden met hetzelfde percentage verminderd. Dit gebeurde zowel in 2010 als in 2011. De vermindering in 2011 werd echter weer ten dele gecompenseerd door een indexering van de subsidiebedragen op het einde van dat jaar. In 2012 lagen de subsidiebedragen hoger dan in 2011, maar nog steeds lager dan de oorspronkelijk toegekende subsidies.

Uiteindelijk kregen de 78 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties binnen de sector muziek in 2012 subsidies toegekend voor een totaal van 19.966.886,46 euro.

Organisatie Gemeente Provincie Bedrag
4AD vzw Diksmuide West-Vlaanderen 312.759,86
5 voor 12 vzw Antwerpen Antwerpen 341.651,41
Allegoria vzw / Zefiro Torna Mechelen Antwerpen 136.912,23
AMUZ Antwerpen Antwerpen 437.956,62
Anima Eterna Brugge Brugge West-Vlaanderen 803.916,39
Ars Musica Etterbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 49.875,16
Aubergine Artist Management Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 53.786,94
Blindman vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 205.368,34
Bonk vzw / Flat Earth Society (FES) Gent Oost-Vlaanderen 195.588,90
B'Rock Gent Oost-Vlaanderen 166.250,57
Brussels Jazz Orchestra vzw Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 317.575,12
Cactus Muziekcentrum vzw Sint-Andries West-Vlaanderen 317.575,12
Capilla Flamenca vzw Leuven Vlaams Brabant 210.258,07
Champ d’Action vzw Antwerpen Antwerpen 389.804,02
Choux de Bruxelles vzw Laken Brussels Hoofdstedelijk Gewest 48.897,21
Collegium Vocale Gent vzw Gent Oost-Vlaanderen 1.112.093,05
Concertgebouw Brugge vzw Brugge West-Vlaanderen 2.604.823,71
De Casino (vroeger De Spiegel) Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 166.250,57
De Centrale / Intercultureel Centrum De Centrale vzw Gent Oost-Vlaanderen 73.345,82
De Kreun vzw Kortrijk West-Vlaanderen 254.265,58
De Muziekfaktorij vzw Kasterlee Antwerpen 97.794,44
De Vrienden Van Brosella vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58.676,66
De Zwerver vzw Leffinge West-Vlaanderen 283.603,91
Democrazy vzw Gent Oost-Vlaanderen 195.588,90
Driewerf Hoera vzw / N9 Eeklo Oost-Vlaanderen 244.486,13
Emanon vzw Leuven Vlaams Brabant 127.132,79
Festival van Vlaanderen - Brugge / MA festival Brugge West-Vlaanderen 224.927,25
Festival van Vlaanderen - Gent en Histor. Steden vzw Gent Oost-Vlaanderen 273.824,47
Festival van Vlaanderen - Limburg / Basilica Concerten / B-Classic Tongeren Limburg 169.184,39
Festival van Vlaanderen - Mechelen vzw Mechelen Antwerpen 174.074,12
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw Leuven Vlaams Brabant 273.824,47
Festival van Vlaanderen Brussel Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 563.153,38
Festival van Vlaanderen Kortrijk vzw (vroeger: Happy New Festival) Kortrijk West-Vlaanderen 195.588,90
Free Music vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 48.897,21
Funky Fun Productions / Reggae Geel Geel Antwerpen 39.117,77
Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen vzw / Vk*concerts Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 161.360,84
Gentlemanagement vzw Gent Oost-Vlaanderen 122.243,05
Graindelavoix vzw Antwerpen Antwerpen 88.015,01
Hermesensemble vzw Berchem Antwerpen 166.250,57
Het Collectief vzw Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73.345,82
Het Depot vzw Leuven Vlaams Brabant 156.471,12
Het Kamerorkest Sint-Andries West-Vlaanderen 195.588,90
Het Spectra Ensemble Ledeberg Oost-Vlaanderen 264.045,03
Huelgas Ensemble vzw Leuven Vlaams Brabant 224.927,25
I Solisti del Vento Antwerpen Antwerpen 215.147,80
Ictus vzw Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 486.109,23
Il Fondamento vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 293.383,37
Il Gardellino vzw Sint-Kruis West-Vlaanderen 146.691,67
Jazz en Muziek vzw / Gent Jazz Festival Gent Oost-Vlaanderen 293.383,37
JazzLab Series vzw Gent Oost-Vlaanderen 171.140,29
Jeugdhuis Trefcentrum Y' vzw (Kultuurkaffee) Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 53.786,94
Keremos vzw Gent Oost-Vlaanderen 97.794,44
Kinky Star Gent Oost-Vlaanderen 48.897,21
Kolonie vzw / Heartbreaktunes Dilsen-Stokkem Limburg 48.897,21
KRAAK / (K-RAA-K)³ vzw Gent Oost-Vlaanderen 146.691,67
Kultuurburo Link  Heist-op-den-Berg Antwerpen 97.794,44
La Petite Bande vzw Leuven Vlaams Brabant 572.783,90
Muziekcentrum De Bijloke Gent vzw Gent Oost-Vlaanderen 919.482,64
Muziekcentrum Dranouter vzw / 't Folk Heuvelland  (Dranouter) West-Vlaanderen 58.676,66
Muziekodroom vzw Hasselt Limburg 437.956,62
Muziekpublique vzw Elsene Brussels Hoofdstedelijk Gewest 117.353,33
Nefertiti vzw / Mâäk  (vroeger: Mâäk's Spirit) Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.015,01
Nijdrop vzw Opwijk Vlaams Brabant 205.368,34
Octurn vzw Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 97.794,44
Oxalys vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 224.927,25
Personal Mountains / C-Mine Jazz Genk (vroeger: Motives Festival Genk) Peer Limburg 68.456,10
Psallentes vzw Leuven Vlaams Brabant 29.338,32
Rockoco Gent Oost-Vlaanderen 166.250,57
Sfinks Animatie vzw Boechout Antwerpen 117.353,33
Stichting Logos Gent Oost-Vlaanderen 136.912,23
Symfonieorkest Vlaanderen Brugge West-Vlaanderen 1.208.398,24
't Ey vzw Belsele Oost-Vlaanderen 44.007,50
't Smiske vzw Asse Vlaams Brabant 44.007,50
Trefpunt vzw Gent Oost-Vlaanderen 92.904,72
TRX vzw / Muziekcentrum Trix Borgerhout Antwerpen 244.486,13
Villarte vzw Sint-Truiden Limburg 58.676,66
Wolvin / Zita Swoon Group Hoboken Antwerpen 224.927,25
Zonzo Compagnie vzw / festival Oorsmeer Antwerpen Antwerpen 88.015,01
Totaal 19.966.886,46

 

Projectsubsidies aan organisaties

Door een aanpassing van het Kunstendecreet werd vanaf 2010 het aantal advies- en beslissingsrondes voor projectsubsidieaanvragen muziek teruggebracht van drie naar twee per jaar. De uiterste indiendatum voor de eerste projectenronde is 15 september van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project plaatsvindt. Die voor de tweede projectenronde is 15 maart voor projecten die van start gaan in de periode vanaf 1 juli van datzelfde jaar.

1e projectenronde voor 2012. Op 40 ontvankelijke subsidieaanvragen werden er 15 muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werd er voor 235.900 euro aan projectsubsidies toegekend.

2e projectenronde voor 2012. Op 24 ontvankelijke subsidieaanvragen werden er 8 muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werd er voor 156.000 euro aan projectsubsidies toegekend.

Over heel 2012 werd een totaalbedrag van 391.900 euro toegekend voor 23 muziekprojecten (op 64 aanvragen).

In vergelijking met 2011 (met in totaal 56 ontvankelijke aanvragen) is het aantal projectsubsidieaanvragen muziek in 2012 licht gestegen. Het aantal gesubsidieerde projecten kende dan weer een lichte daling in aantal (van 27 naar 23) maar wel een aanzienlijke stijging in subsidiebedrag (van 323.469 euro naar 391.900 euro).

Organisatie Project Gemeente Provincie Bedrag
Ana Caona Zule Max Antwerpen Antwerpen 20.000,00
Antwerpse Kathedraalconcerten Internationaal Orgelfestival 2012 Berchem Antwerpen 3.500,00
Besides Fast Medium Swing Schoten Antwerpen 7.500,00
Chopstick Jazz sur l'Herbe Gent Oost-Vlaanderen 4.000,00
Cohort Productions Werking 2012 Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
Cultureel Platform Buster Werking 2012 Antwerpen Antwerpen 20.000,00
Festival der Voorkempen Concerten voorjaar 2012 Schilde Antwerpen 3.900,00
GLiMPs vzw Internationaal Showcasefestival Gent Oost-Vlaanderen 20.000,00
Hardscore Voorwaarts Maart - En Avant Mars Gent Oost-Vlaanderen 11.000,00
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou  vzw Elfde Internationaal Gregoriaans Festival van Watou Watou West-Vlaanderen 35.000,00
Jazz Brugge vzw Festival Jazz Brugge 2012 Assebroek West-Vlaanderen 27.000,00
Kultuurgemeenschap Haringe (Vrienden van het Hist vzw Zomerse Orgelconcerten 2012 Roesbrugge-Haringe West-Vlaanderen 2.000,00
Le Concert Olympique 5 concerten november 2012 Leuven Vlaams Brabant 30.000,00
Les Muffatti vzw Concerten voorjaar 2012 Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
Les Muffatti vzw Werking tweede jaarhelft 2012 Vorst Brussels Hoofdstedelijk Gewest 27.000,00
Lootgenot dunk!festival Zottegem Oost-Vlaanderen 15.000,00
Middagconcerten van Antwerpen Concerten voorjaar 2012 Schoten Antwerpen 5.000,00
Nadar vzw Concerten Nadar ensemble 2012 Gent Oost-Vlaanderen 16.000,00
ParkJazz vzw Parkjazz 2012 Kortrijk West-Vlaanderen 10.000,00
RAT Records Rat Event Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.000,00
RealTime Manngold-Vermeersch Sint-Amandsberg Oost-Vlaanderen 20.000,00
Taxi Orient El Balad Gent Oost-Vlaanderen 20.000,00
Zephyrus Music Werking 2012 Gent Oost-Vlaanderen 55.000,00
Totaal 391.900,00

 

Kunstenaars

Zowel de ontwikkelingsgerichte beurzen als de projectsubsidies aan kunstenaars worden relatief weinig gebruikt binnen de muzieksector. Creatieopdrachten blijven wel populair.

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Van de 6 ontvankelijke aanvragen voor ontwikkelingsgerichte beurzen aan kunstenaars uit de muzieksector werden 3 beurzen gesubsidieerd voor in totaal 11.675 euro.

Kunstenaar Ronde Gemeente Provincie Bedrag
De Ridder An 1 Antwerpen Antwerpen 6.000,00
Paz Ceroni Sébastien 1 Overijse Vlaams Brabant 4.000,00
Proesmans Kobe 2 Boechout Antwerpen 1.675,00
Totaal 11.675,00

 

Projectsubsidies aan kunstenaars

Van de 3 ontvankelijke projectsubsidieaanvragen van kunstenaars uit de muzieksector werden 2 projecten gesubsidieerd voor in totaal 20.000 euro.

Kunstenaar Ronde Project Gemeente Provincie Bedrag
Neve Jef 2 Sons of the New World Gent Oost-Vlaanderen 10.000,00
Vets Tim 2 Distance Cycles Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 10.000,00
Totaal         20.000,00

 

Creatieopdrachten

Creatieopdrachten binnen de sector muziek bestaan uitsluitend uit compositieopdrachten. Ook opdrachten voor het componeren van muziekstukken in het kader van muziektheater- of operaproducties komen hierbij in aanmerking. Bij het bepalen van de grootte van de subsidies wordt rekening gehouden met de duur van de opdrachtwerken en de bezetting waarvoor ze worden geschreven.

In 2012 werden er 74 subsidieaanvragen voor compositieopdrachten (creatieopdrachten muziek) ingediend, waarvan er 56 werden gesubsidieerd voor in totaal 107.805 euro.

Opdrachtgever Opdracht Gemeente Provincie Kunstenaar Bedrag
Blindman vzw Een compositie voor 4 saxen, 4 percussionisten en elektronica Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest Henderickx Wim 2.500,00
Corpus Callosum vzw Een compositie voor de nieuwe voorstelling 'it has been a year since a year has passed Sint-Gillis-Waas Oost-Vlaanderen Van der Harst  Dick 7.500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks A, kinderkoren tot 14 jaar Neerpelt Limburg Van Der Straeten Geert  500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks B, gelijkstemmige jeugdkoren tot 25 jaar Neerpelt Limburg Kimber G. Bex 500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks C, gemengde jeugdkoren tot 25 jaar Neerpelt Limburg Van der Roost Jan 500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks D, kinderkoren met gevestigde faam tot 14 jaar Neerpelt Limburg Slootmaekers  Martin  500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks D, kinderkoren met gevestigde faam, tot 14 jaar Neerpelt Limburg Sommereyns Gwendolyn 500,00
Europese Muziekfestival voor de Jeugd vzw Een lied voor de reeks F, gemengde jeugdkoren met gevestigde faam Neerpelt Limburg Van Ingelgem Maarten 500,00
Festival van Vlaanderen - Brugge / MA festival Een klassieke compositie voor solo klavercimbel Brugge West-Vlaanderen Coppens Claude 750,00
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw Een werk voor cello en electronics Leuven Vlaams Brabant Vets Tim 1.000,00
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw Een werk voor piano en audio Leuven Vlaams Brabant Laporte  André 1.000,00
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw Een werk voor strijkkwartet en elektronics Leuven Vlaams Brabant Buyl Maarten 2.000,00
Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw Een nieuw werk voor ensemble Leuven Vlaams Brabant Verstockt  Serge 3.000,00
Fundacja Miedzynarodowego festiwalu teatralnego Malta Een werk voor opera "Slow Man" Poznan Andere Lens Nicholas 12.500,00
Hanswijkprocessie vzw Een oratorium voor 6 à 7 koren Mechelen Antwerpen Duijck Johan 7.500,00
Hardscore Een werk voor fluit en piano Gent Oost-Vlaanderen Craens  Alain 500,00
Hardscore Een werk voor saxofoon en piano Gent Oost-Vlaanderen Buckinx Boudewijn  500,00
Hardscore Een werk voor vier harpen Gent Oost-Vlaanderen Van Esser Benjamin 500,00
Hardscore Een werk voor saxofoon en piano Gent Oost-Vlaanderen Bogaert Evert 500,00
Hardscore Een werk voor saxofoon en piano Gent Oost-Vlaanderen Geysen Frans  500,00
Hardscore Een werk voor saxofoon en piano Gent Oost-Vlaanderen Ottervanger Fulco 500,00
Hardscore Een werk voor fluit en piano Gent Oost-Vlaanderen Loakeim Nikos 500,00
Hardscore Een werk voor fluit en piano Gent Oost-Vlaanderen Lamal Hans 500,00
Hardscore Een werk voor saxofoon en piano Gent Oost-Vlaanderen Vermeersch Peter 500,00
Hardscore Een werk voor 2 harpen Gent Oost-Vlaanderen Hus Walter 500,00
Hardscore Een werk voor 2 harpen Gent Oost-Vlaanderen Fiumara Anthony 500,00
Hardscore Een werk voor drie harpen Gent Oost-Vlaanderen De Rouck Arnaud 500,00
Hardscore Een werk voor 5 harpen Gent Oost-Vlaanderen Neyrinck Frederik 500,00
Hardscore Een werk voor zes harpen Gent Oost-Vlaanderen Hendriks Tomas 500,00
Hardscore Een kameropera "tongval" voor sopraan, mezzo-sopraan en instrumentaal ensemble Gent Oost-Vlaanderen Nuyts Frank 2.000,00
Het Collectief vzw Een werk voor piano, viool, cello, fluit en klarinet Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest D'haene Frédéric 2.000,00
Het Kamerorkest concerto voor viool, strijkorkest en percussie Sint-Andries West-Vlaanderen Posman Lucien 3.500,00
Het Spectra Ensemble Een avondvullend werk Ledeberg Oost-Vlaanderen Hus Walter 7.500,00
Huisman Lukas Pierrot's lunar escape voor solo piano Sint-Amandsberg Oost-Vlaanderen De Brauwer Jeroen 1.500,00
I Solisti del Vento Een compositie voor octet Antwerpen Antwerpen Neyrinck Frederik 1.250,00
Kalès Guitar Quartet Een werk voor gitaarkwartet Gent Oost-Vlaanderen Tassyns Jelle 1.200,00
Kalès Guitar Quartet Een werk voor gitaarkwartet Gent Oost-Vlaanderen Hendriks Tomas 1.250,00
Kalès Guitar Quartet Een werk voor gitaarkwartet Gent Oost-Vlaanderen Neyrinck Frederik 1.250,00
Kalès Guitar Quartet Een compositie voor gitaarkwartet Gent Oost-Vlaanderen De Brauwer Jeroen 1.250,00
La Dea vzw Een aantalbewerkingen en composities voor piano, stem, geluidsband en percussie-instrumenten Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Windt Kaat 3.000,00
Marimba-projects vzw Concerto voor marimba solo en orkest Beverlo Limburg Van Landeghem  Jan 3.000,00
Meuris Bart Een werk voor viool, altviool, cello, klarinet en piano geïnspireerd op het Trio op.120 van Gabriël Fauré Lier Antwerpen Schuermans Pieter 1.875,00
Muziek Forum Een werk voor saxofoon, piano, drums, contrabas(4 muzikanten) Kortenberg Vlaams Brabant Gadzina Cesariusz 1.860,00
NUNC vzw Compositieopdracht voor voorstelling Het Geslacht Borgia II-Homo Fatale van Toneelgroep NUNC Gent Oost-Vlaanderen Van Outryve Jan 1.860,00
Orgelkring Kortrijk  Een werk voor orgel Kortrijk West-Vlaanderen Soenen Willy 1.200,00
Phileas Productions vzw Een suite voor strijkorkest Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest Thierrée Simon 6.500,00
Pieter-Jan Van Paesschenkoren Een muziekstuk voor twee tot vijfstemmig gemengd koor met melodisch slagwerk Zonhoven Limburg Glorieux Diederik 1.750,00
Programmatie Cultuurcentrum Mechelen Twaalf composities "Scattered Rhymes" Mechelen Antwerpen Vaganee Frank  3.700,00
RealTime Een compositie  voor Manngold De Cobre, 8 blazers + Band Manngold Sint-Amandsberg Oost-Vlaanderen Rodrigo Fuentealba 2.000,00
RealTime Een compositie voor Manngold De Cobre, 8 blazers + Band Manngold Sint-Amandsberg Oost-Vlaanderen Vermeersch Peter 2.000,00
SimoensTrio vzw Cancrizan voor pianotrio Vilvoorde Vlaams Brabant Appermont Bert  1.860,00
Trefpunt vzw Een werk voor piano solo Gent Oost-Vlaanderen De Rouck Arnaud 750,00
Trefpunt vzw Eén project (AG8tet) Gent Oost-Vlaanderen Guenet Antoine 2.000,00
Villarte vzw Een werk voor piano trio Sint-Truiden Limburg Henderickx Wim 2.000,00
Vocaal ensemble Caloroso Een werk voor gelijkstemmig koor en pianokwintet Wommelgem Antwerpen Van Ingelgem Maarten 1.000,00
Vocaal ensemble Caloroso Een werk voor gelijkstemmig koor en pianokwintet Wommelgem Antwerpen Van marcke Karel 1.000,00
Totaal 107.805,00

 

Opnameprojecten

Deze subsidievorm stimuleert de kansen voor de creatie van nieuw werk en de verspreiding van muziek. Sinds 2010 zijn er voor opnameprojecten eveneens twee advies- en beslissingsrondes per jaar. Deze zijn gelijklopend met de advies- en beslissingsrondes voor de andere muziekprojecten en hebben dezelfde uiterste indiendatums.

1e ronde opnameprojecten voor 2012. Er werden 31 ontvankelijke subsidieaanvragen voor opnameprojecten ingediend. Daarvan werden er 21 gesubsidieerd voor in totaal 69.223 euro.

2e ronde opnameprojecten voor 2012. Er werden 31 ontvankelijke subsidieaanvragen voor opnameprojecten ingediend. Daarvan werden er 17 gesubsidieerd voor in totaal 56.000 euro.

Over heel 2012 werd een totaalbedrag van 125.223 euro toegekend aan opnameprojecten.

Organisatie Ronde Project Gemeente Provincie Bedrag
52creations 1 Oxymoron Mechelen Antwerpen 4.000,00
Aranis vzw 1 Made in Belgium Sint-Niklaas Oost-Vlaanderen 3.000,00
Aventura Musica vzw 1 Cave - Massot/Florizoone/Horbaczewski Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.000,00
Bertel Mathijs 1 Heat Gent Oost-Vlaanderen 2.000,00
Blackie & The Oohoos 1 Song for two sisters Antwerpen Antwerpen 3.623,00
Blindman vzw 1 Requiem for Adam Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.500,00
Brassband Buizingen vzw 1 Anthology of Flemish Band Music Volume 6 - Vlaamse componisten in Parijs Halle Vlaams Brabant 4.000,00
Brassband Buizingen vzw 1 Anthology of Flemish Band Music Volume 7 - Paul Gilson Halle Vlaams Brabant 4.000,00
Delannoye 1 DelVitaGroup 'Yip & Yang' Tielt West-Vlaanderen 5.000,00
Gaerdelen Dries 1 Deadlier Greens Merelbeke Oost-Vlaanderen 1.500,00
La Femme Belge 1 La Femme Belge Gent Oost-Vlaanderen 3.500,00
Los Callejeros 1 El ritmo macadam Mechelen Antwerpen 2.500,00
Paardevlees 1 Animals Antwerpen Antwerpen 3.500,00
Q'Onda 1 De Beren Gieren Gent Oost-Vlaanderen 2.500,00
Rat Records vzw 1 Teun Verbruggen - Arve Henriksen Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.500,00
Rat Records vzw 1 Bureau of Atomic Tourism Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.000,00
Rat Records vzw 1 Princes and the Primitive Seven ft. Steve Nelson - Gwakamole Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.000,00
Sacred Love vzw 1 Creature With The Atom Brain - Southern Wind (werktitel) Borgerhout Antwerpen 2.000,00
Sub Rosa 1 Stefan Prins - Hybridae Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2.500,00
Weverbergh Vlad 1 Henri-Joseph De Croes, Divertimenti & Partias Antwerpen Antwerpen 4.000,00
Zephyrus vzw 1 Jungle Fever Gent Oost-Vlaanderen 3.600,00
Acda Chantal 2 Sleepingdog Bierbeek Vlaams Brabant 4.000,00
Aitor 2 Xango (werktitel) Antwerpen Antwerpen 4.000,00
Choux de Bruxelles vzw 2 Nova Laken Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4.000,00
Dialogos / La Caccia vzw 2 Ludwig Senfl 'All Ding ein Weil' Puurs Antwerpen 3.000,00
El Fish vzw 2 Derde full album van The Rhythm Junks Gent Oost-Vlaanderen 3.000,00
Geert Hautekiet Producties 2 De Avonduren van Mörg Borgerhout Antwerpen 3.000,00
Goeyvaerts Consort vzw 2 A Meeting with…Roland Coryn Gent Oost-Vlaanderen 5.000,00
Irma Irma vzw 2 Konkordiaplatz Antwerpen Antwerpen 3.500,00
Nestas vzw 2 GFVP (Gent Folk Viool Project / Gent Folk Violin Project) Gent Oost-Vlaanderen 3.000,00
Peeters Yves 2 All You See Gent Oost-Vlaanderen 3.000,00
Q'Onda 2 Maris-Vercampt Duo Gent Oost-Vlaanderen 2.000,00
Ragtag 2 Tidal Motions Ekeren Antwerpen 2.000,00
Snauwaert John 2 John Snauwaert Kwartet Merelbeke Oost-Vlaanderen 4.000,00
van Hek Lisanne 2 Network of Stoppages Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3.500,00
Van Rompay Marjan 2 Marjan Van Rompay Group Antwerpen Antwerpen 3.000,00
Van Wonterghem Peter 2 Met herten ende met zinne Knesselare Oost-Vlaanderen 4.000,00
Vanhove Peter 2 Lodewijk Mortelmans 'Als de Ziele luistert' Hoeilaart Vlaams Brabant 2.000,00
Totaal 125.223,00