Publicaties

De uitvoering van het publicatie- en letterenbeleid in Vlaanderen is een gedeelde verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeen-culturele, artistieke, kunstkritische en cultureel-erfgoedpublicaties. Sinds 2006 is de subsidiëring van periodieke en niet-periodieke publicaties in het Kunstendecreet en in het Cultureel-erfgoeddecreet opgenomen. De opvolging hiervan gebeurt door het agentschap Kunsten en Erfgoed. Concreet gaat het om publicaties die een duidelijk culturele, artistieke, kunstkritische en/of cultureel-erfgoedkundige inhoud hebben en als dusdanig een brede kijk geven op de ontwikkelingen in deze sector, bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. De periodieke publicaties moeten, ongeacht de drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in dezelfde reeks en een bovenregionaal belang en bereik hebben. Wat de niet-periodieke publicaties betreft, worden eenmalige publicaties die gewijd zijn aan beeldende kunst, podiumkunsten, audiovisuele kunsten, muziek, roerend en onroerend erfgoed, architectuur en cultuurgeschiedenis in de ruimste zin van het woord, op een schottenloze wijze beoordeeld en gesubsidieerd.

 

Periodieke publicaties

11 uitgevers van een tijdschrift ontvangen een jaarlijkse subsidie voor de periode 2010-2012. Het gaat hier over 3 algemeen-culturele tijdschriften, 4 tijdschriften voor beeldende kunst, 2 tijdschriften voor muziek, 1 tijdschrift voor podiumkunsten, en 1 tijdschrift voor film. In 2012 ontvingen deze 11 uitgevers van een periodieke publicatie subsidies voor een totaalbedrag van 487.848,72 euro.

Organisatie Gemeente Provincie Bedrag
<H>ART bvba Edegem Antwerpen 57.962,23
A Prior Magazine - MARK vzw Gent Oost-Vlaanderen 53.132,04
De Witte Raaf - The White Raven vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 72.452,79
Etcetera - Theaterpublicaties vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 72.452,79
Gagarin - Gaga vzw Antwerpen Antwerpen 28.981,11
Gonzo (circus) Tienen Vlaams Brabant 48.301,85
Orgelkunst vzw Hoegaarden Vlaams Brabant 19.320,73
Rekto:Verso vzw Gent Oost-Vlaanderen 28.981,11
Streven vzw Antwerpen Antwerpen 38.641,48
T.U.K. vzw Leuven Vlaams Brabant 14.490,55
Vlaanderen - Kunsttijdschrift Vlaanderen vzw Sint-Andries West-Vlaanderen 53.132,04
Totaal 487.848,72

 

Niet-periodieke publicaties

Gespreid over 2 subsidieronden werden er 22 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie ingediend. Acht daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 65.850 euro.

Organisatie Publicatie Gemeente Provincie Bedrag
Luster NV Imaginair Fotomuseum Vlaanderen Wilrijk Antwerpen 18.000,00
MER. Paper Kunsthalle vzw Women's Work. Is Never Done. Collected essays on women artists door Catherine de Zegher Gent Oost-Vlaanderen 8.000,00
Mercatorfonds NV Antwerp Art after Icocoplasm (1566-1585), Experiments in Decorum door Koenraad Jonckheere Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15.000,00
Mercatorfonds NV Wim Delvoye Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15.750,00
Stichting Primavera Pers Petrus van Schendel (1806-1870). Een leven tussen licht en donker door Jan de Meere Leiden 4.000,00
Universitaire Pers Leuven (inrichtende macht KULeuven) Hoe zouden we graag wonen? Woonvertogen in Vlaanderen tijdens de jaren zestig en zeventig. Auteur:Els De Vos Leuven Vlaams Brabant 1.100,00
Universitaire Pers Leuven (inrichtende macht KULeuven) Ongehinderd door woorden,Een geschiedenis van dans als kunstvorm in België, 1890-1940 / auteur: Staf Vos Leuven Vlaams Brabant 2.500,00
Universiteit Gent Orban Space: The Work and Practice of Jozef Deleu-T,O,P, office Gent Oost-Vlaanderen 1.500,00
Totaal 65.850,00