Projectsubsidies

Via projectsubsidies kunnen organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund worden één project realiseren, afgerond in tijd en doelstelling. Projectsubsidies maken het mogelijk om allerhande initiatieven en experimenten uit te proberen buiten de bestaande meerjarig gesubsidieerde organisaties. Het gaat hier om projecten:

 • Nederlandstalige dramatische kunst
 • dans
 • muziektheater
 • muziek
 • beeldende kunst
 • architectuur
 • vormgeving
 • audiovisuele kunst
 • festivals
 • kunsteducatie
 • sociaal-artistiek werk.

Ook een mengvorm van bovenstaande disciplines kan voor een projectsubsidie in aanmerking komen.

Kunstenorganisaties die gesubsidieerd worden voor het geheel van hun werking voor een bedrag dat lager is dan 300.000 euro, kunnen bijkomend een subsidie aanvragen voor een kunsteducatief of sociaal-artistiek project. Organisaties die op meerjarige basis ondersteund worden voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 300.000 euro, komen niet in aanmerking voor projectsubsidies.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectsubsidies voor 2012 per discipline.

Discipline Aantal Bedrag PROCENTUELE VERHOUDING

ARCHITECTUUR EN VORMGEVING

4 46.100,00 1,49%

AUDIOVISUELE KUNST

4 91.600,00 2,96%

BEELDENDE KUNST

5 140.000,00 4,53%

DANS

9 392.500,00 12,69%

MUZIEKTHEATER

6 214.000,00 6,92%

THEATER

13 597.500,00 19,32%

SOCIAAL-ARTISTIEKE WERKING

7 266.000,00 0,60%

KUNSTEDUCATIEVE WERKING

4 106.000,00 3,43%

MUZIEK

23 391.900,00 12,67%

MULTIDISCIPLINAIR

18 847.000,00 27,39%
totaal 93 3.092.600,00 100,00%