Over ons

Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed bestaat uit twee afdelingen en de Diensten van de administrateur-generaal.

De afdeling Kunsten voert het kunstenbeleid uit. De afdeling bestaat uit drie teams en een cel:

  • het team Muziek, Audiovisuele kunst, Kunsteducatie en Letteren
  • het team Podiumkunsten, Kunstencentra, Werkplaatsen
  • het team Beeldende Kunst, Architectuur, Vormgeving en Sociaal-artistieke werking
  • de cel Kunsten Internationaal.

De afdeling Erfgoed voert het cultureel-erfgoedbeleid uit. Deze afdeling bestaat uit twee teams en twee cellen:

  • het team Cultureel-erfgoedorganisaties
  • het team Collectie Vlaamse Gemeenschap
  • de cel Cultuurgoederen en Topstukken
  • de cel Erfgoed Internationaal.

De diensten van de administrateur-generaal behandelen de overkoepelende materies en verzorgen de interne werking van het agentschap.

 

Buitendiensten

Kunsten en Erfgoed telt naast het hoofdbestuur vier instellingen, geografisch verspreid over Vlaanderen: het Frans Masereel Centrum bij Antwerpen, het Kasteel Van Gaasbeek in het Pajottenland, de Landcommanderij Alden Biesen in Limburg en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent.