Personeel

Op 31 december 2012 werkten er 166 medewerkers binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed. Hierbij zijn ook de medewerkers geteld die werkzaam zijn via de Diensten in Afzonderlijk beheer.

Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur en buitendiensten.