Derde Arbeidscircuit

Tewerkstellingsplaatsen in het Derde Arbeidscircuit (DAC) zijn door de Vlaamse Regering omgezet in reguliere arbeidsplaatsen. De DAC-werknemers kregen daardoor een volwaardig arbeidsstatuut. De omzetting gebeurde in 3 regulariseringsfases:

  • 1 januari 2002
  • 1 juli 2002
  • 1 januari 2003.

De geregulariseerde werknemers kregen vanaf de regulariseringsdata hun loon rechtstreeks van hun werkgevers en niet meer via de VDAB.

De Vlaamse overheid besliste om de werkgevers te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen. Afhankelijk van de regelgeving wordt de loonkost van de geregulariseerde werknemer of zijn/haar vervanger gefinancierd op basis van reële kosten of op basis van een forfait.

De organisaties die een subsidie krijgen op basis van de reële kosten, ontvangen jaarlijks voorschotten aan de hand van een schatting van de loonkosten. De definitieve subsidie voor deze organisaties kan worden bepaald na afrekening van de effectieve loonkost, die pas een jaar later bekend is.