Franse Gemeenschap

Erfgoed

In 2012 werd door de afdeling Erfgoed op geregelde basis tussen beide Gemeenschappen overleg gepleegd. Dit gebeurde in het kader van:

  • de uitvoer van cultuurgoederen
  • UNESCO 1970
  • UNESCO 2003
  • het Europees erfgoedlabel.

Bij dat laatste overleg zijn ook de Duitstalige Gemeenschap en de drie Gewesten betrokken. Dit overleg werd onder meer gehouden om op de multinationale fora een Belgisch standpunt te verdedigen.

 

Kunsten

Ook de afdeling Kunsten had in 2012 op geregelde basis overleg met de Franse Gemeenschap. Dit gebeurde hoofdzakelijk in het kader van de Biënnale van Venetië.

De twee gemeenschappen zorgden in 2012, in een gezamelijk project, voor de vernieuwing van de verlichtingsrails en -elementen in het Belgisch paviljoen op de Biënnale van Venetië. 

Samen met de Service des Arts Plastique van de CFWB en steunpunt BAM organiseerde Kunsten en Erfgoed op 7 februari een debat over de Biënnale van Venetië in Bozar. Volgende thema’s kwamen aan bod:

  • Hoe gaan de Vlaamse en Franstalige overheden, kunstenaars en curatoren om met het Belgisch paviljoen en met de Biënnale?
  • Hoe spiegelen deze afwegingen zich aan de keuzes van andere kleinere Europese landen?
  • Wat is het doel van onze deelname en hoe wordt de procedure voor selectie en realisatie hierop afgestemd?
  • Wat zijn de budgetten en werkmethodes van beide gemeenschappen?