Flankerende maatregelen

Impulssubsidie M HKA

In uitvoering van Artikel 62bis van de Financieringswet gaat een gedeelte van de winst van de Nationale Loterij naar het cultuurbeleid. Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) ontvangt in uitvoering van de beheersovereenkomst 2012-2016 500.000 euro uit de kredieten van art. 62bis van de Financieringswet. Zowel de dotatie als de art. 62bis-subsidie worden aangewend voor de werking zoals beschreven in de beheersovereenkomst.

 

Voor Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid (Cultureel-erfgoedwerking IJzertoren)

In uitvoering van het Memoriaaldecreet van juli 2011 en de beheersovereenkomst voor de beleidsperiode 2012-2016, ontving de organisatie in 2012 een werkingssubsidie van 386.000 euro voor haar culturele werking.

 

De Rand – FeliXart Museum

Vzw De Rand werd bij decreet opgericht om het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Binnen die doelstelling heeft vzw De Rand samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het FeliXart Museum (voorheen Museum Felix De Boeck genoemd). Daarin is overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van FeliXart Museum.

Vzw De Rand ontvangt van de Vlaamse overheid een vergoeding voor haar inbreng. In 2012 bedroeg het subsidiebedrag aan vzw De Rand 96.000 euro.

 

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek ontving in 2012 een subsidie van 91.000 euro. Het is een studie- en documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19de en 20ste eeuw te vrijwaren en bekend te maken.

 

Kazerne Dossin

In 2012 ondersteunde de Vlaamse Gemeenschap de voorbereiding en werking van het memoriaal, museum en documentatiecentrum  over Holocaust en Mensenrechten met een bedrag van 459.000 euro.