Opleidingen

In 2012 voorzag het agentschap 14.556,9 euro voor opleidingen en studiedagen. Hiermee werden 170 opleidingen gevolgd zowel intern als extern en dit door 104 medewerkers.

In 2012 zijn er ook enkele maatopleidingen geweest. Het ging onder andere over een EHBO-bijscholing, brandblussen,  Excel, elektriciteit, …

De meeste collega’s nemen ook deel aan studiedagen rond specifieke beleidsthema’s.