Bruiklenen

Kunstwerken uit de collectie Vlaamse Gemeenschap worden niet alleen in bewaring gegeven (dit gaat meestal over langere periodes) maar worden ook in bruikleen gegeven voor tijdelijke tentoonstellingen.

Kunsten en Erfgoed staat bruiklenen toe wanneer de condities van de tentoonstellingsruimtes voldoende geschikt zijn voor het werk dat in bruikleen wordt gevraagd. Als het om een bruikleen gaat van een kunstwerk dat in een museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek wordt bewaard, gebeurt dit steeds in overleg met deze instelling. Zij kent de conditie van het kunstwerk het best en kan de analyse maken of een bruikleen haalbaar en wenselijk is. Voor bruiklenen van werken in andere openbare instellingen maakt het team zelf de analyse of het werk ontleend kan worden.

In 2012 behandelde Kunsten en Erfgoed 15 bruikleenaanvragen. Via het SMAK werden er nog eens 13 werken uit de collectie Vlaamse Gemeenschap in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen. Van andere musea zijn deze gegevens niet bekend.