Audiovisuele kunst

Organisaties en kunstenaars die niet in aanmerking komen voor subsidiëring bij het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) kunnen sinds de invoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 binnen dit kader een subsidie aanvragen voor hun activiteiten.

Vanaf 2008 bood het VAF geen ondersteuning meer aan voor audiovisuele kunst die niet bedoeld is voor vertoning op één scherm. Het VAF beperkte zich vanaf dan tot zijn kerntaak: het ondersteunen van filmprojecten (waaronder ook experimentele projecten onder de noemer Filmlab).

Organisaties en kunstenaars die audiovisuele werken ontwikkelen die niet voor vertoning op één scherm bedoeld zijn, konden vanaf dan subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet.

 

Meerjarige werkingssubsidies

Voor de periode 2010-2012 werden aan 22 van de 29 aanvragende organisaties audiovisuele kunst meerjarige subsidies toegekend. Voor 2012 werd in totaal 2.189.617,62 euro subsidies aan deze organisaties uitbetaald.

Vier van deze organisaties werden als festival gesubsidieerd en kregen in totaal 312.942,22 euro aan subsidies in 2012. Twee organisaties werden gesubsidieerd als werkplaats en kregen in totaal 127.132,76 euro aan subsidies in 2012. Ten slotte zijn er ook 16 organisaties audiovisuele kunst waaraan in 2012 samen 1.749.542,64 euro werd toegekend.

NAAM GEMEENTE PROVINCIE Bedrag
Auguste Orts  Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Bevrijdingsfilms vzw Leuven Vlaams Brabant 83.125,28
Cimatics vzw Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58.676,66
Cinema novo Brugge West-Vlaanderen 92.904,72
Corban vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 195.588,90
Courtisane Festival vzw Sint Amandsberg Oost-Vlaanderen 63.566,39
de werktank vzw Bierbeek Vlaams Brabant 92.904,72
Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen vzw Antwerpen Antwerpen 92.904,72
Filmmagie vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 228.839,02
Folioscope vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 88.015,01
Fonk Leuven Vlaams Brabant 136.912,23
Jekino Distributie vzw Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 117.353,33
Lessen in het donker vzw Brugge West-Vlaanderen 88.015,01
Nova vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 73.345,82
OFFoff vzw Gent Oost-Vlaanderen 63.566,39
OKNO vzw Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 107.573,89
Open Doek vzw Turnhout Antwerpen 107.573,89
PeyMey Diffusion vzw Laken (Bru.) Brussels Hoofdstedelijk Gewest 68.456,10
Soundimageculture vzw Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 58.676,66
Vlaamse Dienst voor Filmcultuur vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 136.912,23
Workspace Unlimited vzw Gent Oost-Vlaanderen 107.573,89
Zebracinema  Hasselt Limburg 58.676,66
Totaal 2.189.617,62

 

 

Projectsubsidies aan organisaties

In 2011 werden er 10 aanvragen voor projectsubsidies audiovisuele kunst ingediend, in 2012 kreeg het agentschap in totaal 13 aanvragen binnen, concreet 9 aanvragen voor de eerste ronde en 4 aanvragen voor de tweede ronde. Drie organisaties (uit de eerste ronde) kregen een subsidie voor in totaal 82.000 euro, in de tweede ronde werd een subsidie van 9.600 euro toegekend aan één organisatie. Het totale toegekende bedrag ligt met 91.600 euro een stuk hoger dan in 2011, toen er maar 55.000 euro aan subsidies voor audiovisuele projecten werd toegekend.

Organisatie Project  Gemeente  Provincie Bedrag
Filemon vzw kinderfilmfestival Filem'on Sint-Agatha-Berchem Brussels Hoofdstedelijk Gewest 27.000,00
Marcel vzw Offscreen Film Festival Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 40.000,00
Razor reel vzw Razor Reel Fantastic Film Festival Sint-Michiels West-Vlaanderen 15.000,00
Schwarzgerät MMX vzw Betaville Lokeren Oost-Vlaanderen 9.600,00
Totaal 91.600,00

 

 

Kunstenaars

Er werden 11 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend, waarvan er 6 werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 47.500 euro

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Kunstenaar Ronde Gemeente Provincie Bedrag
Destoop Alexis 1 Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9.000,00
Choua Saddie 1 Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8.000,00
Uyttendaele Jeroen 1 Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.000,00
Jacobs Aernoudt 2 Anderlecht Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12.500,00
Foighel Brutmann Sirah 3 Sint-Gillis Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8.000,00
Van Belle Guy 3 Sint-Jans-Molenbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5.000,00
Totaal 47.500,00

 

Projecten

Daarnaast waren er 8 aanvragen voor een projectsubsidie aan kunstenaars, waarvan er 4 gehonoreerd werden voor in totaal 41.300 euro.

Kunstenaar ronde Project Gemeente Provincie Bedrag
Maes Annemie 1 Travelling through OpenGreens Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
van Klaveren Rosanne 1 Niva to Nenets Hoegaarden Vlaams Brabant 16.000,00
Vandebroeck Albert 2 Flow Jette Brussels Hoofdstedelijk Gewest 10.000,00
Spincemaille Ief 3 Blue material Bierbeek Vlaams Brabant 5.300,00
Totaal 41.300,00