Nominatim/ niet gereglementeerde toelagen

Beheersubsidies

Sommige organisaties ontvangen naast hun werkingssubsidie als kunstenorganisatie ook een beheersubsidie voor de exploitatie van de infrastructuur. Behalve de Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) werken die organisaties in een gebouw dat eigendom is van de Vlaamse overheid.

Brusselse Podia. In 2012 werden onder de noemer Brusselse Podia de subsidies opgenomen die dienen voor het beheer van de infrastructuur van het Kaaitheater, de Koninklijke Vlaamse Schouwburg, en de Beursschouwburg. Daarnaast zijn er onder diezelfde noemer middelen voorzien voor de werking van Flagey en de huur van het Flageygebouw door Brussels Philharmonic/Vlaams Radio Orkest.

  • KVS. Bij het in gebruik nemen van de vernieuwde gebouwen van de KVS werd een akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks een subsidie toekent aan de KVS voor de exploitatie van de gebouwen.
  • Kaaitheater. Het speelvlak van de ruimte Lunatheater is inhoudelijk toevertrouwd aan vzw Kaaitheater. De kantoorverdiepingen van het Lunagebouw bieden onder meer onderdak aan het Vlaams Theaterinstituut (VTi), de Federatie van Erkende Culturele Centra (FeVeCC) en het Overleg Kunsten Organisaties (oKo) en vormen als dusdanig één groot centrum van culturele organisaties.
  • Flagey. De vzw Flagey ontving in 2012 een totale subsidie van 1.123.222,62 euro, aan de ene kant voor de artistieke werking van de organisatie als kunstencentrum en aan de andere kant voor de residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Begin 2007 werd hierover tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten.
  • Beursschouwburg. Na de renovatie van de Beursschouwburg werd voor het in gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur een overeenkomst gesloten tussen de vzw Beursschouwburg en de Vlaamse Gemeenschap.
Organisatie Bedrag
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 491.353,76
KAAITHEATER (INFRASTRUCTUURBEHEER) 603.976,12
FLAGEY (WERKING +HUUR) 1.123.222,62
BEURSSCHOUWBURG (INFRASTRUCTUURBEHEER) 300.447,50
Totaal 2.519.000,00