Sociaal-artistiek

Na een experimentele periode in de jaren 2001-2005, waarin sociaal-artistieke projecten op basis van een reglement werden gesubsidieerd, besliste de Vlaamse Regering in 2004 om sociaal-artistieke initiatieven in Vlaanderen definitief op te nemen in het Kunstendecreet van 2 april 2004, dat in voege kwam in 2006. Sindsdien kunnen de werking van organisaties met een sociaal-artistieke kerntaak en de projecten met een sociaal-artistieke inhoud binnen het Kunstendecreet worden gesubsidieerd.

Kenmerkend voor een sociaal-artistiek initiatief is een laagdrempelige werking waarbij processen worden opgezet met groepen en individuen die zich in een situatie van (sociaal-) culturele achterstelling bevinden. Deze initiatieven richten zich met andere woorden tot maatschappelijk kwetsbare groepen zoals personen in armoede, personen met een verstandelijke beperking, vluchtelingen, personen van allochtone herkomst, gevangenen, enzovoort. De doelgroepen worden begeleid door kunstenaars en/of educatieve, culturele of sociale werkers met als doel om, via deelneming aan en toeleiding tot de kunsten, de emancipatie en integratie te bevorderen en de culturele competentie te verhogen. Daarbij kan het artistieke werk zowel het middel tot als een element van het beoogde doel zijn. Het streven naar een brede sociale mix in het betrekken van deelnemers blijft een voortdurende uitdaging voor de sector.

Uit de praktijk blijkt dat de sociaal-artistieke werking in Vlaanderen verschillende benaderingen kent. De meerderheid van de organisaties vertrekt vanuit het doelgroepgericht werken. Een ander gedeelte van de sociaal-artistieke sector vertrekt vanuit een wijk- en/of buurtgerichte werking om deelnemers aan de verschillende projecten te kunnen bereiken. Beide manieren van werken zijn even waardevol en gelijkwaardig binnen de sociaal-artistieke sector.

 

Meerjarige subsidies

Twaalf organisaties met een sociaal-artistieke werking ontvingen meerjarige subsidies in de periode 2010-2012. In 2012 kregen zij subsidies voor een totaalbedrag van 2.793.999,88 euro.

Organisatie Gemeente Provincie Bedrag
Bij de Vieze Gasten Gent Oost-Vlaanderen 453.742,45
CAW Stimulans vzw (De Figuranten)  Kortrijk West-Vlaanderen 240.318,22
Globe Aroma vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 122.611,33
kleinVerhaal Brugge West-Vlaanderen 176.560,32
Murga Borgerhout Antwerpen 78.471,24
Platform-K Gent Oost-Vlaanderen 102.993,51
Sering vzw Borgerhout Antwerpen 299.171,66
Tutti Fratelli vzw Antwerpen Antwerpen 176.560,32
Unie der Zorgelozen Kortrijk West-Vlaanderen 424.763,85
Victoria Deluxe vzw Gent Oost-Vlaanderen 439.253,15
Wit.h vzw Kortrijk West-Vlaanderen 201.082,59
Zinneke vzw Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest 78.471,24
Totaal 2.793.999,88

 

Projectsubsidies aan organisaties

Voor 2012 werden 16 aanvragen ingediend voor projectsubsidies, waarvan 8 in de eerste ronde en 8 in de tweede ronde. Zeven organisaties ontvingen een subsidie voor een totaalbedrag van 266.000 euro.

Organisatie Project Gemeente Provincie Bedrag
CAW Piramide In het krijt Kortrijk West-Vlaanderen 45.000,00
compagnie Tartaren In naam van de liefde Leuven Vlaams Brabant 25.000,00
Initia vzw The Door Schaarbeek Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20.000,00
Kopspel vzw 4 trajecten Borgerhout Antwerpen 36.000,00
Kopspel vzw Zeven vrouwen zeven kamers Borgerhout Antwerpen 50.000,00
Madam Fortuna De feesten van pijn en hoop Borgerhout Antwerpen 40.000,00
Tartaar vzw De jager, de kapper of het beest Vilvoorde Vlaams Brabant 50.000,00
Totaal 266.000,00

 

Kunstenaars

Hoewel de bestaande vormen van ondersteuning voor kunstenaars binnen het Kunstendecreet ook open staan voor sociaal-artistieke projecten met een omkaderende functie, worden hiervoor zelden aanvragen ingediend. In 2012 werd er geen aanvraag ingediend.