Subsidies voor het geheel van de werking

De volgende organisaties kunnen subsidies voor het geheel van de werking krijgen:

 • kunstencentra
 • festivals
 • organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst
 • organisaties voor dans
 • organisaties voor muziektheater
 • muziekgroepen en muziekensembles
 • concertorganisaties
 • muziekclubs
 • werkplaatsen
 • organisaties voor beeldende kunst
 • architectuurorganisaties
 • organisaties voor audiovisuele kunsten
 • organisaties voor kunsteducatie
 • organisaties voor sociaal-artistieke werking.

Subsidies voor het geheel van de werking voorzien middelen voor de subsidiëring van basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties voor een termijn van twee of vier jaren.

Voor de periode 2010 – 2012 zijn de subsidies uitzonderlijk voor een termijn van drie jaren toegekend. In 2012 werden er 261 organisaties op meerjarige basis gesubsidieerd.

Onderstaande tabel biedt een overzicht voor 2012 van de subsidiebedragen op meerjarige basis per discipline.

discipline aantal bedrag PROCENTUELE VERHOUDING
ARCHITECTUUR EN VORMGEVING 8  547.630,87 0,60%
AUDIOVISUEEL 22  2.189.617,62 2,40%
BEELDENDE KUNST 21  4.593.375,76 5,03%
DANS 13  6.554.990,03 7,18%
MUZIEKTHEATER 10  6.333.628,41 6,94%
THEATER 46  25.627.044,39 28,07%
SOCIAAL-ARTISTIEK 12  2.984.089,88 3,27%
KUNSTEDUCATIE 12  3.130.999,87 3,43%
MULTIDISCIPLINAIRE FESTivals, Kunstencentra en werkplaatsen 39  19.369.806,07 21,22%
MUZIEK 78  19.966.886,46 21,87%
totaal 261 91.298.069,36 100,00%